AVG

25 mei 2018 treedt in alle landen van de Europese Unie de nieuwe wetgeving met betrekking tot gegevens bescherming in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AGV bepaalt hoe bedrijven voortaan dienen om te gaan met de persoonsgegevens en privacy van individuen binnen de EU.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Naar aanleiding van de AVG hebben wij een privacy verklaring opgesteld.Onze medewerkers zijn op de hoogte  van de maatregelen welke zij moeten nemen om risico's op het gebied van data privacy en security uit te sluiten, dan wel te minimaliseren naar kunnen. Indien u vragen of informatie wenst over onze privacy verklaring, de registratie van uw persoonsgegevens dan wel dat u deze gegevens wenst te wijzigen, dan kunt u uw verzoek richten aan: info@vanhoogen-roden.nl